DBA - Management

JUDr. MUDr. Milan Markovic, Ph.D., MBA
JUDr. MUDr. Milan Markovic, Ph.D., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program je určený zejména pro vrcholové manažery a zájemce, kteří mají zájem získat nejnovější poznatky a trendy z moderního byznysu. Získané poznatky využijí v profesním životě.
  • Student si v rámci studijního programu prohloubí své manažerské schopnosti při hledání moderních a inovačních procesů na základě reálných problémů, s nimiž se firmy či jiné instituce setkávají.
  • Vzdělávací program obsahuje základní oblasti managementu a dva povinně volitelné předměty z oblasti práva, účetnictví, auditu. Studijní program reprezentuje nejvyšší manažerské vzdělání.

Tematické celky programu

Povinně volitelné předměty

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu