Mezinárodní účetnictví (IAS/IFRS)

predmet-thumbnial

Cílem je seznámení studentů s principy a smyslem mezinárodního účetnictví, tj. s mezinárodními standardy pro finanční reportování, které byly v roce 2002 potvrzeny Evropským parlamentem jako jediný evropský systém finančního reportování. V české účetní legislativě je jejich aplikace zakotvena v § 19 odstavec 9 a § 23a zákona o účetnictví.

Vyučováno v programech