Manažerské účetnictví

predmet-thumbnial

Cílem je pochopení ekonomiky podniku, orientace v účetních výkazech, finančních analýzách podnikajících subjektů. Studenti se seznámí se sestavením plánu a strukturou nákladů, interpretací účetních dat a vyvozováním správných závěrů. Cílem
předmětu je pochopit manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří základních subsystémů — nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací.

Vyučováno v programech