Management kvality

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřen na teoretické základy a metodické postupy nebytné pro řízení jakosti podniku. Studenti se seznámí s nejpoužívanějšími systémy jakosti, dle norem ISO, TQM a EFQM. Studenti se zabývají kvalitou výrobního procesu, procesní analýzou, regulací procesu, metodami v zabezpečení kvality výrobního procesu (QFD, FMEA, hodnotová analýza, statistická přejímka).

Vyučováno v programech