Podmínky přijetí

Podmínky přijetí ke studiu na Instituci práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s.

Studijní obor Podmínky přijetí
BBA
  1. Absolvování středoškolského vzdělání.
MBA
MSc.
MPA
LL.M.
  1. Absolvování minimálně I. stupně vysokoškolského vzdělání nebo studia oboru BBA.
  2. Výjimku z ukončeného vysokoškolského vzdělání individuálně posuzuje Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. na základě dostatečné manažerské praxe.
DBA
  1. Absolvování II. stupně či vyššího vysokoškolského vzdělání nebo ukončení některého ze studijních oborů MBA, LL.M., MSc., MPA a dostatečná manažerské praxe, bez podmínky vysokoškolského vzdělání.
  2. Délku manažerské praxe individuálně posuzuje Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s.
LL.D.
  1. Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení studijního oboru LL.M.
EdD
  1. Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení některého ze studijních oborů MBA, LL.M., MSc., MPA
PhD
  1. Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení některého ze studijních oborů MBA, LL.M., MSc., MPA