JUDr. MUDr. Milan Markovic, Ph.D., MBA

JUDr. MUDr. Milan Markovic, Ph.D., MBA
Garant oboru

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval lékařskou fakultu v Brně, právnickou fakultu a získal doktorát na Vysokém učení technickém v Brně. Je členem OEGGG (Rakouské společnosti gynekologie a porodnictví), EFQM (European Foundation of Quality Management), OEQM (Rakouské společnosti pro management kvality ve zdravotnictví).

Realizuje odborná lékařská sympozia v Rakousku, přednáší na zdravotní škole v Hollabrunnu, Rakousko. Působí jako soudní znalec v oboru gynekologie a porodnictví. V daném oboru se věnuje vědecké a výzkumné činnosti.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky