Právo kapitálového trhu a cenných papírů

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je objasnění práva kapitálového trhu, osvojení základních pojmů kapitálový trh, investiční nástroje, cenný papír, a specifikace podmínek regulace na kapitálovém trhu při běžném obchodování.

Vyučováno v programech