Řízení výkonnosti firmy a udržitelnost podnikání

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je osvojení teoretických základů a metodických postupů nezbytných pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik firemních procesů. Pozornost je věnována zejména metodám snižování rizika neúspěchu, realizace změnových procesů podnikatelských subjektů. Studenti se seznamují se zásadami trvalé udržitelnosti podnikatelských subjektů z praktického a teoretického hlediska.