Informační technologie v managementu

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je poskytnout studentům znalosti z oblasti moderních forem marketingu a seznámit studenty se způsoby využití současných marketingových principů při řízení odborných činností nebo útvarů ve firmě.