JUDr. Ing. Daniel Veselý, LL.M.

JUDr. Ing. Daniel Veselý, LL.M.

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a právnickou fakultu. Ve svém profesním životě řídil několik firem zároveň a byl také spolumajitelem několika firem. Má velké zkušenosti s řízením kolektivu a zakládání nových obchodních společností.

Specializuje se na obchodní, rodinné a správní právo. Mnoho let uplatňuje své zkušenosti při právním poradenství a konzultacích. Vedl výuku nových začínajících pracovníků pro obchodní aktivity firem. Na Ústavu práva a právní vědy v Praze si v pozdějším věku rozšířil svoje vzdělání a získal profesní titul LL.M.

V současné době, kromě jiného, pracuje jako soudní znalec. Má velké předpoklady pro předávání svých zkušeností mladší generaci.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky