Risk management a finanční řízení

predmet-thumbnial

Cílem je seznámení studentů s pojmem finančního rizika, s ohledem na význam pro zdravý finanční růst podnikatelského subjektu. Studenti se seznámí s druhy finančních rizik, metodami měření finančních rizik, jejich řízením a ovlivňováním. Studenti se seznámí s metodami finanční regulace a Risk managmentu.