Leadeship – řízení organizace

predmet-thumbnial

Cílem je objasnit studentům rozdíl mezi řízením a vedením, rozvíjet manažerské dovednosti, přístupy k vedení a řízení. Tematický celek je zaměřen na efektivní řízení za účelem dosahování výsledků. Současně se věnuje procesu a metodám rozvoje manažerů samotných.

Vyučováno v programech