Inovační management

predmet-thumbnial

Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu s důrazem na vytváření vhodných inovačních podmínek a využití nejvhodnějších inovačních strategií

Vyučováno v programech