JUDr. Lucie Zezulová

JUDr. Lucie Zezulová

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v programu právo a právní věda. V praxi se zaměřila na právo exekuční (soudní i správní exekuce), občanské (rodinné, dědické), obchodní, správní a insolvenční. Prováděla školení zaměstnanců v oblasti problematiky novely občanského zákoníku.

Zastupuje klienty a zaměstnavatele v řízení před soudy, analyzuje právní problémy a navrhuje nejvhodnější způsoby řešení. Působila jako právní konzultant a zastupovala zájmy klientů před správními úřady (zejm. městské úřady – odbory živnostenské, katastry nemovitostí), notáři, advokáty, exekutory, soudy, orgány činnými v trestním řízení, insolvenčními správci a likvidátory. V současné době působí jako firemní právník, věnuje se převážně právu obchodních korporací, právu exekučnímu a insolvenčnímu.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky