Ing. Tomáš Bětík

Ing. Tomáš Bětík

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval ekonomickou a podnikatelskou fakultu. Státní magisterskou zkoušku absolvoval z ekonomiky, financí, obchodního managementu a logistiky. Diplomovou práci vypracoval na téma Finanční analýza podniku a podnikatelský plán.

V současné době získává odbornou praxi na finančním oddělení nadnárodní společnosti podnikající v automobilovém průmyslu, kde se zabývá využitím IT technologií v oblasti financí. V Instituci práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. vykonává lektorskou činnost v oblasti obchodního managementu a financí.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky