Mezinárodní obchodní právo

predmet-thumbnial

Cílem je přiblížit studentům právní úpravu mezinárodního obchodního práva a jeho pramenů, významu a institutů. Tematický celek vysvětluje rozdíl mezi státními a nestátními prostředky používanými k regulaci mezinárodního obchodního styku. Tematický celek poskytuje stručný výklad k jednotlivým soukromoprávním aspektům práva mezinárodního obchodu – placení v mezinárodním obchodním styku, kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku aj.

Vyučováno v programech