Bc. Markéta Markovic Krausová, MBA

Bc. Markéta Markovic Krausová, MBA

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudovala zdravotní školu a právnickou fakultu v zahraničí. Je členkou České asociace sester, sekce ARIP, věnuje se odborné přednáškové činnosti v oblasti zdravotnictví. Po získané atestaci z oboru psychologie dlouhodobě působila na exuologickém oddělení FN Brno. Stála při založení Domu s pečovatelskou službou v Újezdu u Brna, kde po té působila jako vedoucí zdravotnického úseku. V současném období realizuje odbornou činnost v zahraničí.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky