Účetnictví pro podnikatele

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je seznámení studentů se základními pojmy v účetnictví, předmětem účetnictví a jednotlivými principy v účetnictví podnikatelů na praktických příkladech. Tematický celek se zabývá složkami majetku podniku, vlastním a cizím kapitálem, složením aktiv a pasív, principem podvolnosti, účetními knihami, principem dokladovosti, oceňováním hospodářských prostředků a oběhem prostředků.

Vyučováno v programech