IES mezinárodní certifikace

Společnost International Education Society (IES) byla založena v roce 1997 za účelem realizace mezinárodního projektu Certificate. V rámci projektu jsou certifikovány různé vzdělávací instituce. Jejich absolventi mají možnost získat IES certifikát s možností uplatnění po celém světě.

Projekt Certificate – mezinárodní hodnocení kvality vzdělávání. IES certifikuje zejména vysoké a střední školy a instituce celoživotního vzdělávání včetně jejich vzdělávacích programů. Instituce je ohodnocena ratingem, který je pravidelně ověřován.

Certifikát pro absolventy – držitelé IES certifikátu mají konkurenční výhodu u tuzemských i zahraničních zaměstnavatelů. Certifikát představuje mezinárodní doklad o vzdělávání. Zaměstnavatel získá informaci o kvalitě absolvovaného studia a zároveň o klíčových vědomostních a dovednostních kompetencích držitele certifikátu. Certifikát je k dispozici ve 25 jazycích.