Obchodní závazkové vztahy

predmet-thumbnial

Studenti se zorientují v obchodních závazkových vztazích. Cílem je osvojení závazkových vztahů (relativní majetková práva) z pozice práva obchodního: sledovat moment zvláštních obchodních kontraktací, rozbor nejčastějších obchodních rizik a jejich možných smluvních zabezpečení. Tematický celek je zaměřen na vybrané závazkové vztahy – zejm. smlouva o dílo, koupě závodu, podnikatelský nájem a pronájem, obchodní zastoupení.

Vyučováno v programech