Mgr. Jakub Pařízek

Mgr. Jakub Pařízek

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval právnickou fakultu na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Již při studiích na univerzitě zastával pozici asistenta insolvenčního správce, kde prohluboval znalosti s insolvenčním, obchodním, finančním a daňovým právem. Získal zde zkušenosti s vedením týmu spolupracovníků, řízení jednání a zastupování insolvenčního správce před soudy.

V nynější době obchoduje s manipulační technikou s evropskou působností. Plně zde využívá znalosti obchodního, finančního, evropského a mezinárodního práva.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky