O nás

img

 

Nabízíme: 

 • Prestiž
 • Kvalitu
 • Konkurenční výhodu
 • Výjimečnost
 • Diplom s mezinárodním certifikátem
 • Jsme vzdělávací institucí zaměřenou na poskytování prestižního manažerského vzdělání v oborech BBA, MBA, LL.M., MPA, MSc.
 • Nabízíme exkluzivní doktorandské studium DBA, LL.D., EdD, PhD
 • Studium je realizováno v českém jazyce
 • Nabízíme vzdělávání prostřednictvím moderního e-learningu, z pohodlí domova
 • Studium pro pracovně vytížené
 • Délka studia 3 semestry, dle studijního oboru 12 - 27 měsíců
 • Možnost získání stipendia
 • Úhrada studia je možná na splátky bez navýšení
 • Možnost zkrácení studia prostřednictvím individuálního studijního plánu
 • Studium Vám rozšíří manažerské znalosti nad rámec vysokoškolského vzdělání
 • Kvalitní výuka je vedena špičkovými lektory s dlouholetou praxí, kteří Vám předají své cenné zkušenosti a znalosti
 • Studium je založeno na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích, čímž absolvent dokáže efektivně propojit teoretické znalosti v profesním životě
 • Studiem lze navázat nové obchodní i osobní kontakty
 • Přínosem studia je možnost kariérního růstu a vyššího finančního ohodnocení

Výuka s výrazným podílem online studia je moderním prvkem ve vzdělávání zejména pro pracovně vytížené.

 

AKREDITACE, CERTIFIKACE A ČLENSTVÍ:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo

Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. získala akreditaci vzdělávacího programu u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s § 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti (č.j.: MSMT – 28921/2017-1/569).

Ministerstvo vnitra České republiky

logo

Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. je akreditována u Ministerstva vnitra České republiky jako vzdělávací instituce v souladu s ustanovením §30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. (číslo akreditace: AK/I-54/2017).

Dle ustanovení § 31 odst. 5 zákona o úřednících udělilo Ministerstvo vnitra České republiky akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky (číslo akreditace: AK/PV-740/2017).

IES - International Education Society London

logo

Společnost International Education Society London (IES) byla založena v roce 1997 za účelem realizace mezinárodního projektu Certificate – mezinárodní hodnocení kvality vzdělávání.

V rámci projektu jsou certifikovány vzdělávací instituce. Jejich absolventi mají možnost získat IES certifikát s možností uplatnění po celém světě. IES certifikuje zejména vysoké a střední školy a instituce celoživotního vzdělávání včetně jejich vzdělávacích programů. Instituce je ohodnocena ratingem, který je pravidelně ověřován.

Certifikát pro absolventy – držitelé IES certifikátu mají konkurenční výhodu u tuzemských i zahraničních zaměstnavatelů. Certifikát představuje mezinárodní doklad o vzdělávání. Zaměstnavatel získá informaci o kvalitě absolvovaného studia a zároveň o klíčových vědomostních a dovednostních kompetencích držitele certifikátu. Certifikát je k dispozici ve 25 jazycích.

Komora daňových poradců ČR

logo

Daňová poradkyně Marta Buršíková (3112) - je lektorkou Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. a členem Komory daňových poradců České republiky. Vyučuje ve studijních programech zaměřených na účetnictví, daně a controlling. Její účetní kancelář poskytuje vedení účetnictví malým a středním podnikům, živnostníkům a podnikatelům. Jako daňový poradce poskytuje rady klientům, zastupuje klienty před úřady, zpracovává odborné posudky, analýzy, odborná stanoviska z oblasti účetnictví a daní. Má bohatou publikační činnost v odborných nakladatelstvích i tiskových periodikách. Působí jako lektorka při odborných školeních.

Národní ústav pro vzdělávání

logo

Instituci práva, právní vědy, teorii státu a ekonomii, a.s. zastupuje JUDr. et Mgr. Helena Cyprianová, LL.M., MBA v oborové skupině Ekonomika a podnikání. Činnost oborové skupiny je zaměřena na formulování koncepčních záměrů a zlepšování kvality programů vzdělávání.