Právo v podnikání

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je seznámit studenty s právní problematikou podnikání. Student se seznámí a získá znalosti z oblasti obchodního práva, současné právní úpravy obchodních společností, obchodních závazkových vztahů a obchodních smluv. Studenti získají znalosti z právní úpravy společnosti s ručením omezeným, právní úpravy akciové společnosti, obsahem tematického celku jsou právní úkony podnikatele, zastupování společnosti, jednání s partnery a klienty, obchodní vztahy a spory, práva a povinnosti podnikatele.

Vyučováno v programech