Ing. Zdeněk Dorazil

Ing. Zdeněk Dorazil

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení vysokoškolského studia se věnoval obchodní a technické činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. V této oblasti prošel řadou odborných školení a získal certifikáty k produktům světových výrobců ITC technologií.

Se vstupem České republiky do Evropské unie se zaměřil na dotační projekty, především v oblasti IT a získal praktické zkušenosti s vedením projektů, především ve státní správě. Absolvoval certifikační kurz projektového řízení PRINCE 2 a vedl projektový tým při zavádění projektového řízení ve státní správě. Má velmi dobré praktické zkušenosti s administrací veřejných zakázek. Pracoval jako analytik v Kanceláři prezidenta republiky a na pozici ředitele kanceláře vedoucího Úřadu vlády České republiky.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky