Hospodářská soutěž a nekalé obchodní praktiky

predmet-thumbnial

Cílem tohoto tematického celku je zaměření se na obecnou problematiku hospodářské soutěže, nekalé soutěže, jednotlivých nekalo-soutěžních skutkových podstat a právní ochranu. Nedílnou součástí problematiky je také výklad a rozbor nekalých obchodních praktik. Obsahovou součástí je i vliv práva EU na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik.

Vyučováno v programech