Mgr. Karel Prchal

Mgr. Karel Prchal

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval právnickou fakultu. Od roku 2002 pracuje v advokacii nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátní zkoušky jako advokát. Zabývá se občanským, obchodním, správním a trestním právem, a to jak ve formě poradenství, tak i zastupováním v řízení před soudy správními orgány.

V Instituci práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. vykonává lektorskou činnost.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky