Mgr. Bc. Alena Sobolová, MBA

Mgr. Bc. Alena Sobolová, MBA

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudovala fakultu právnickou a fakultu ekonomika a právo v mezinárodním obchodě. Zastupuje zaměstnance při prosazování důstojných pracovních a sociálních podmínek a obhajuje jejich oprávněné zájmy.

Specializuje se na pracovní právo, kterému se věnuje jak v teoretické, tak v praktické činnosti. Provádí lektorskou činnost v oblasti pracovního práva. V diplomové práci se zabývala tématem ochrany osobních údajů. S ohledem na očekávané změny od roku 2018 se tímto tématem i nadále bude zabývat. Znalosti trestního práva uplatňuje v soudním senátu Okresního soudu.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky