Procesní management

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je objasnění principů procesního řízení podnikatelského subjektu, navrhovat a optimalizovat podnikatelské procesy s cílem vysoké efektivity a splnění požadavků na zajištění vysoké kvality řízení podniku. Studenti analyzují problémy v oblasti BPM, osvojí si postup jak přistupovat k problémům optimalizace a řízení podnikových procesů pomocí vybraných modelovacích nástrojů.

Vyučováno v programech