Audit a vnitřní kontrola

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s problematikou vnitřní kontroly, auditu, identifikací rizik, s procesem vnitřní kontroly, využitím závěrů vnitřní kontroly a auditu v praxi.

Vyučováno v programech