Ing. Pavel Vrba, MBA

Ing. Pavel Vrba, MBA

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval vysoké učení technické – VUT v Brně, fakultu stavební, kterou zakončil v roce 1989 státní závěrečnou zkouškou. V roce 2014 zakončil čtyřsemestrální studium na Vysoké škole Franka Dysona v Brně, obor oceňování nemovitostí, kdy po úspěšném absolutoriu obdržel certifikát „Oceňování a odhady nemovitostí“.

Od roku 1992 do současnosti byl a je společníkem různých obchodních společností. Od roku 2008 do současnosti se podílí jako manažer developerské společnosti na výstavbě rekreačních bytů v Jeseníkách. Od Roku 2010 do současnosti se specializuje především na realitní servis v oblasti prodeje nemovitostí v kombinaci s hypotečním poradenstvím a oceňováním nemovitostí a to vše s důrazem na komplexnost ve vztahu ke klientovi.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky