Právo obchodních korporací

predmet-thumbnial

Cílem předmětu práva obchodních korporací je osvojit si základní pojmy práva obchodních korporací, tj. samotný pojem právo obchodních korporací, pojem obchodní korporace, jejich dělení, vznik, organizaci a zánik. Součástí výkladu tohoto tematického celku je rozbor jednotlivých forem obchodních společností.

Vyučováno v programech