Metodologie teorie a výzkumu

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřený na výběr metod výzkumu a jejich realizaci. Studenti si zvolí strategii, plán výzkumu a analýzu dat. Student zpracuje a interpretuje výzkumné činnosti u disertační práce.

V tematickém celku student využívá odbornou literaturu, identifikuje a zdůvodňuje výzkumné problémy.

Vyučováno v programech