Vybrané kapitoly z obchodního práva

predmet-thumbnial

Cílem je osvětlit studentům základní pojmy obchodního práva, tj. definice a prameny obchodního práva, charakteristiku pojmu podnikatele a možnosti jeho zastoupení, rozbor pojmů obchodní závod, pobočka, odštěpný závod, obchodní tajemství, právní úpravu a podmínky veřejnoprávního rámce podnikání. Studenti získají přehled o problematice tohoto právního odvětví a získané znalosti a vědomosti uplatní ve své podnikatelské činnosti.

Vyučováno v programech