Insolvenční a exekutorské právo

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy insolvenčního práva, insolvenčního řízení, porozumět pojmu úpadek v praxi, insolvenční proces. Student se seznámí s průběhem insolvenčního řízení, subjekty insolvenčního řízení, uplatněním a uspokojením pohledávek v insolvenčním řízení, alternativami řešení úpadku, exekučními tituly a se subjekty exekučního řízení. Student se seznámí s exekucemi na peněžitá a nepeněžitá plnění.

Vyučováno v programech