Mezinárodní finance a měnové systémy

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je seznámit studenty s vývojem a trendy v oblasti mezinárodního finančního systému, v prostředí, který formuje rámcové podmínky pro finanční řízení podniků v mezinárodním kontextu, především v rámci EU. Tematický celek se zabývá devizovým trhem, platební bilancí, systémem devizových kurzů, mezinárodní měnovou integrací a vývojem mezinárodního finančního systému.