Právo EU a podnikání

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřen na právo EU ve vztahu k podnikání a obchodnímu právu. Studenti se seznámí se základy problematiky evropského soukromého práva a se základními pojmy obchodního práva EU. Dalším cílem je vytvoření znalostí v oblasti práva EU a podnikání ve vztahu k regulaci obchodního rejstříku, účetnictví a podnikání zahraničních osob.

Vyučováno v programech