Prognostika a plánování - strategický management

predmet-thumbnial

Tematický celek seznamuje studenty s procesem strategického řízení podnikatelských subjektů v tržním a konkurenčním prostředí. Součástí je objasnění principu analytických metod, možností jejich aplikace, tvorba strategie a její realizace. Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení podnikatelských subjektů a s principy strategického myšlení. Student z vlastní praxe a na příkladu organizace analyzuje strategii, vhodnost, přijatelnost, proveditelnost plánování a vytvoření strategického managementu ve vlastní organizaci. Výuka je realizována na základě reálných příkladů z praxe.

Vyučováno v programech