Mgr. Jiří Vávra

Mgr. Jiří Vávra

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Motto: Neříkej, proč to nejde, ale řekni, co uděláš pro to, aby to šlo.

Alma mater Palackého univerzita Olomouc, pedagogická fakulta. Od roku 1976 se věnoval pedagogické kariéře na základní škole, středním odborném učilišti, gymnáziu a na odborných školách. Má zkušenosti se žáky a studenty všech věkových kategorií. Zabýval se vzděláváním handicapovaných žáků i žáků nadaných. Působil jako ředitel základní školy a mateřské školy s právní subjektivitou, následně založil šestileté gymnázium se zaměřením na sport. Je odborníkem na pracovní právo, zákon o pedagogických pracovnících a na školský zákon.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky