Marta Buršíková

Marta Buršíková

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Daňovou a účetní problematikou se zabývá od r. 1992. V roce 1999 složila zkoušky daňového poradce a byla zapsána do seznamu Komory daňových poradců České republiky.

Její účetní kancelář poskytuje vedení účetnictví malým a středním podnikům, živnostníkům a podnikatelům. Jako daňový poradce poskytuje rady klientům, zastupuje klienty před úřady, zpracovává odborné posudky, analýzy, odborná stanoviska z oblasti účetnictví a daní.

Má bohatou publikační činnost v odborných nakladatelstvích i tiskových periodikách. Působí jako lektor při odborných školeních.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky