Mgr. Vladimír Foretník

Mgr. Vladimír Foretník

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval právnickou fakultu. Zabývá se obchodním, občanským, trestním a finančním právem. V diplomové práci se zabýval volbou prezidenta v České a Slovenské republice se zaměřením na ústavní právo. Zastává funkci v rozhodčí komisi pro Nezávislý odborový svaz Policie České republiky. Od roku 1998 se zabývá vyhledáváním nepovolených omamných a psychotropních látek u VVaÚpVZD.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky