Ing. Jiří Lajtoch, Ph.D.

Ing. Jiří Lajtoch, Ph.D.

INSTITUCE PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDY, TEORIE STÁTU A EKONOMIE, a.s.

Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, obor provoz a ekonomika spojů. Dlouhá léta byl pracovníkem veřejné správy. Prošel různými pozicemi od vedoucího odboru financí až po primátora města Přerov a senátora Parlamentu České republiky.

Dlouhodobě se zabýval veřejnými financemi, jako specifickými finančními vztahy a toky mezi institucemi veřejné správy a ostatními ekonomickými subjekty, zejména byl svou činností zaměřen na rozpočty obcí.

Ve svém oboru absolvoval osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, je absolventem programu správce konkurzní podstaty a znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady movitostí.

V současné době se zabývá optimalizací krizového řízení na úrovni místní samosprávy, zejména na zajišťování, vyhodnocování a informovanosti rizik místních samospráv v oblasti nevojenského ohrožení, povodní velkého rozsahu a k opatřením, k urychlenému informování obyvatelstva.

Vyučuji v těchto programech

Vyučuji tyto tematické celky