Leadership – řízení organizace

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je získání znalostí leadershipu z praktických zkušeností. Tematický celek se zabývá postavením manažera, týmovou prací, motivací a stimulací pracovníků. Studenti se seznámí s činností leadra, jeho vlastním stylem, inovativními myšlenkami, nápady, dovednostmi, psychologií ve vedení a řízení lidských zdrojů. Cílem je posílení psychosociálních dovedností v oblasti komunikace a managementu.