Strategický management

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí, principy analytických metod, možnostmi jejich aplikace a realizace. Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a s principy strategického myšlení.

Vyučováno v programech