Sociální sítě a content marketing (internetový marketing)

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je poskytnout studentům znalosti z oblasti moderních forem marketingu a seznámit studenty se způsoby využití současných marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.

Vyučováno v programech