MBA - Management obchodu

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program seznamuje studenty se základními informacemi, významem obchodu a jeho postavením v ekonomice.
  • Studenti získají praktické odborné poznatky z oblasti řízení, podnikové strategie, plánování, řízení podniku, komunikaci prostřednictvím internetového marketingu.
  • Studenti se ve studijním programu seznámí s platnou právní úpravou obchodu, získají poznatky z praxe v oblasti řízení obchodu, působení na zákazníka a tyto poznatky implementují do praxe.
  • Studijní program se zaměřuje na aktuální problematiku v oblasti světové ekonomiky a poskytuje přehled o současném ekonomickém dění.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu