Řízení rizik – Risk management

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je osvojení teoretických základů a metodických postupů nezbytných pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik firemních procesů. Pozornost je věnována zejména metodám snižování rizika neúspěchu při realizaci změn v procesech podnikatelských subjektů. Předmět je zaměřen na kritické faktory úspěchu firmy – 7S a modely změn ve firmě.

Vyučováno v programech