Strategický management – prognostika a plánování

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s procesem strategického řízení podnikatelských subjektů v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na objasnění principu analytických metod, možností jejich aplikace, tvorbu strategie a její realizace.

Vyučováno v programech