Řízení firmy a udržitelnost podnikání

predmet-thumbnial

Studenti se teoreticky a prakticky seznámí s důležitými částmi managementu – leadership. Důraz je kladen na dovednosti manažerů, týmovou spolupráci, motivaci a stimulaci pracovníků. Tematický celek se zabývá strategií podnikatelských subjektů, systémovým řízením, udržitelným rozvojem a úspěchem podnikatelských subjektů.

Vyučováno v programech