Investiční management a cash- flow, operativní plánování

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je seznámit studenty s problematikou finančního řízení podniku s důrazem na efektivní zajištění a investování kapitálu. Tematický celek je zaměřen na základní principy a fáze, výnosy a rizika portfolia. Student se seznámí s teorií kapitálového trhu, investičních analýz, investiční strategií a rozhodováním komerčních institucí finančního trhu s ohledem na makroekonomickou situaci a vývoj na finančních trzích za účelem realizace investičních rozhodnutí.

Vyučováno v programech