MSc. - Management a komunikace

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program je zaměřený na získání teoretických a praktických znalostí z oblasti managementu a komunikace.
  • Student tak získá nejen praktické základy nutné k výkonu manažerské pozice, ale i možné širší uplatnění v moderních atraktivních oborech, např. v marketingu.
  • Vzdělávací program rozvíjí komunikační dovednosti a schopnosti studentů k vyššímu pracovnímu uplatnění.
  • Studium tohoto programu prohlubuje vědomosti z oblasti ekonomie, managementu, psychologie a práva. Na základě reálných příkladů jsou tyto poznatky a dovednosti studenti schopni prakticky aplikovat a využívat v moderním byznysu.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu